Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák az alább feltüntetett vállalkozás, mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum magyar nyelven készül, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai *

Megnevezés (Company name):Bieco Shop Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid megnevezés (Shorted company name):Bieco Shop Kft.
Székhely (Company address):5054 Jászalsószentgyörgy, Vörösmarty út 42/A , Magyarország (HU)
Fióktelep:1118 Budapest, Törökugrató utca 10., Magyarország (HU)
Cégjegyzékszám (Registration number):16-09-019064
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Adószám (Tax number):27891506-1-16
Közösségi adószám (VIES VAT number):HU27891506
Európai Egyedi Azonosító:HUOCCSZ.16-09-019064
FELIR azonosító:AA6431442
Képviselők:Zanáné Csikós Anett ügyvezető,
Harkály Gergő ügyvezető
Telefonszám:+36305512337
E-mail cím:webshop-kukac-bieco-pont-shop
Weboldal:https://www.bieco.shop/
További elérhetőségek:https://www.bieco.shop/hu/kapcsolat/
ÁSZF URL:https://www.bieco.shop/hu/aszf/
Adatkezelési tájékoztató:https://www.bieco.shop/hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Békéltető testület:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Kapcsolódó adatfeldolgozók, adatkezelők és az adatkezelés jogalapjai

 • Kboss.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7., 13421739-2-41) – online számlázás
 • K&H Bank Zrt. – bankkártyával történő fizetést feldolgozó bank
 • Paylike ApS (P. O. Pedersensvej 14, 8200 Aarhus, https://www.paylike.hu) – online bankkártyás fizetés szolgáltatója
 • Rome Condita Est 753 Bt. (22243520-1-13) – könyvelés
 • Quercus Alba Kft. (3900 Szerencs, Arad utca 4., 13602080-1-05) – könvvelés
 • Google Ireland Limited – weboldal analitika és marketing
 • Facebook Ireland Ltd. – weboldal analitika és marketing
 • FoxPost – online rendelés kiszállítása
 • Futárszolgálat – online rendelt termékek kiszállítása [eseti jelleggel működünk együtt futárszolgálatokkal, többel is, nincs konkrét, mindig a helyzet adja]

Fizetési és szállítási módok

Szállítás* \ FizetésKészpénzBankkártyaElőre utalásUtánvétPaylike
Bolti vásárlás
Országos szállítás futárszolgálattal[futárszolgálat függő][futárszolgálat függő]
Szolnoki szállítás
Foxpost automata
Webes vásárlás bolti átvétellel
* pontos szállítási díjak a Kosár és Pénztár oldalon, kosárérték alapján akár el is térhetnek

Alapvető rendelkezések

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató fent jelölt weblapjára és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF aktuális és korábbi verziói folyamatosan elérhetőek a fent jelölt linken keresztül, illetve onnan bármikor letölthetőek és kinyomtathatóak.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Szabályzat módosíthatósága

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor módosítsa. A vásárlásokra a megrendelés leadásának időpontjában aktuális ÁSZF vonatkozik és az azt követő esetleges módosítás ellenére is az marad érvényben. Az aktuális és korábbi ÁSZF változatok a Szolgáltató honlapján bármikor elérhetőek, kinyomtathatóak. Szolgáltató az új változatot legkésőbb annak hatályba lépését megelőző napon közzéteszi.

Szerzői jog

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül, ennek megsértése szerzői jogra vonatkozó eljárást von maga után.

Vásárlás

A Felhasználok regisztációval és anélkül is végrehajthatnak vásárlást, de mindkét esetben jelen ÁSZF elfogadásával kijelentik, hogy a vásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok használatára joguk és lehetőségük van, ide értve különösen a kiszállítási és számlázási adatokat.

Termékek és árak

Az oldalon található termékek és szolgáltatások árai tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, és lehet, hogy a megtekintés időpontjában már nem időszerűek. A legfrissebb információkért, valamint a specifikációk és az árak megerősítéséért, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk! A honlapon feltüntetett árak bruttó eladási árak, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), valamint egyes termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat és a hulladék hasznosítási díjat is. A feltüntetett akciós árak más kedvezményekkel nem vonhatók össze és a készlet, illetve a meghirdetett akciós időtartam erejéig érvényesek. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. További részletek: https://www.paylike.hu

Adatbeviteli hibák

A webshopban feltüntetett téves, hibás árazású termékekre vonatkozó megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni. Az egyéb téves adatot tartalmazó termékek esetén – például eltérő szín, készlet – a megrendelés teljesítése előtt felvesszük a kapcsolatot a vásárlóval a pontosítás, korrigálás érdekében, az ilyen típusú megrendelés csak és kizárólag a vásárló írásos megerősítése után teljesíthető. Szolgáltató vállalja, hogy a hibás adatokat a lehető leghamarabb kijavítja. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton igazolja vissza, mely időpontban tudja teljesíteni a megrendelést.

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Az elállási jog nem vonatkozik a higiéniai, az egyedi igények vagy egyedi megrendelés alapján készített, a vásárló által megrongált vagy nem eredeti állapotában található, illetve lédig formában kimért termékekre. A termék visszajuttatásának a költséget a Vásárló köteles viselni.

Elállási szándékát írásban kell jeleznie, melyhez nem kötelező érvényűen, de ajánlottan az alábbi mintát célszerű használnia. Az alábbi mintát tetszőleges szövegszerkesztőbe vagy elektronikus levelezőkliensbe másolhatja, majd ott szerkesztheti a szükséges adatok megadásával.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Elállási nyilatkozat

Címzett: Bieco Shop Kft. (cím: 5000 Szolnok, Szántó körút 83. fszt. 2.; e-mail: elallas-kukac-bieco-pont-shop)

Alulírott/Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …

Szerződéskötés vagy átvétel időpontja: …

Rendelés azonosító vagy számla sorszáma: …

A fogyasztó(k) neve: …

A fogyasztó(k) címe: …

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): …

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): …

Kelt: …

Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő héten belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított egy hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Adatkezelési szabályok

Szolgáltató a fent jelölt Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el a Felhasználók adatvédelme kapcsán.

Sütik / cookie-k

Weboldalon több sütit (cookie) használunk, melyek részben a webáruház megfelelő működését, továbbá kapcsolódó statisztikák, elemzését, továbbá marketing célú utánkövetését szolgálják, szolgálhatják.

Törzsvásárlói rendszer

A Bieco Shop Kft. akár több törzsvásárlói rendszert is működtethet, vagy tagja lehet ilyen rendszereknek, törzsvásárlói közösségeknek. Az egyes ilyen csoportok között az előnyérvényesítés tekintetében átjárásra van lehetőség, de összevont igénybevételre nincs. A törzsvásárlói rendszer keretében biztosított előny nem érvényesíthető a kedvezményes (akciós) termékekre, termékkörökre és szolgáltatásokra, kivéve, ha ez külön feltüntetésre kerül. A kedvezmény más kedvezményekkel nem összevonható. A törzsvásárlói rendszerhez való csatlakozás költsége és feltétele az adott rendszer függvénye. A Bieco Shop Kft. által létrehozott és üzemeltetett törzsvásárlói rendszer (Törzsvásárlói Kártya) esetében a csatlakozás és tagság díjmentes, a tagság bármikor megszüntethető a vásárló írásos kérésére. A kedvezmény igénybevételére csak az adott kártya tulajdonosa jogosult.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a fent jelölt Bíróság/Törvényszék vagy Békéltető Testület illetékességét.

Szolnok, 2020. március 2.